سونای خشک و بخار

تعریق یکی از روش های بی خطریست که بدن برای دفع سموم مختلف، فلزات سنگین و مواد زائد از آن استفاده می نماید، بعد از کبد و کلیه ها پوست بدن سومین عضو برای دفع مواد زائد می باشد، سونا درمانی بخش مهمی از برنامه درمانی ما در کنار سایر فاکتورها مانند تغذیه می باشد

خواص سونا درمانی

کمک به حذف فلزات سنگین و سموم

گردش خون و اکسیژن رسانی بهتر

کمک به درمان عفونت ها

مهار سیستم اعصاب سمپاتیک

برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.