استخرهای عمومی و قهرمانی


استخرهای عمومی :

استخرهای عمومی اغلب زیر  مجموعه ای از مراکز ورزشی هستند که در آن قسمت های مختلفی مانند آب گرم، استخرسرپوشیده، استخرسرباز، استخرکودکان و غیره در نظر گرفته می شود. استخرهای سرباز معمولا در مناطق گرمسیر مورد استفاده قرار می گیرند در استخرهای بزرگ و عمیق معمولا سکوی شیرجه نیز در نظر گرفته می شود. استخرهای عمومی اکثر به شکل مستطیل با طول ( 12.5متر ، 25متر، 50متر ) و به جز ابعاد استاندارد یاد شده می توان به هر اندازه یا شکلی دیگری نیز ساخت .

 

استخرهای قهرمانی:

استخرهای قهرمانی که در مسابقات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند توسط فدراسیون بین المللی شنا FINA ، تعیین می شود بر مبنای استانداردهای این فدراسیون طول استخرهای قهرمانی ( 25متر و 50 متر ) و حدالقل عمق آن ها ( 1.35متر ) باید باشد.برای آن که امکان برگذاری مسابقات در تمام طول سال وجود داشته باشد. استخرهای قهرمانی معمولا به صورت سرپوشیده ساخته شده و محوطه داخل استخر به سیستم های گرمایشی مناسب تجهیز می شود.

برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.